Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527907

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue3
Pages76-76
ISSN0017-2294
AbstractIn aanvulling op de in de vorige aflevering op p. 48 vermelde voorjaarsexcursies, georganiseerd door het Rijksherbarium en de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, volgt hieronder het programma van de zomerexcursies: datum plaats van vertrek leiding 12 juni Hoorn F. Adema en W. Eelman 19 juni Assen prof. dr. A.S. Troelstra 26 juni Bergen op Zoom E. J. Weeda 14 augustus Winschoten J. Mennema 21 augustus Deventer dr. F.M. Muller en P. Heukels 28 augustus Weert R.W.J.M. van der Ham Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de vorige aflevering van Gorteria.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568294