Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527909

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue3
Pages62-64
ISSN0017-2294
AbstractD. en R. Aichele, H.-W. Werner en A. Schwegler, Thieme’s Veldflora, Thieme, Zutphen, 1982, 398 pag. met 736 kleurenfoto’s, ƒ 49,95. Een door Joh. Bolman bewerkte en vertaalde ‘veldflora’, die de bloemkleur als basis heeft voor de determinaties; de keuze van de opgenomen soorten is gebaseerd op de flora van Duitsland, inclusief de Alpen.
H. Baumann en S. Künkele, Thieme’s Orchideeëngids, Wilde orchideeën van Europa, Thieme, Zutphen, 1983, 431 pag. met 239 kleurenfoto’s, ƒ 78,25. De door J. Huisinga bewerkte vertaling van het oorspronkelijk Duitstalige werk, dat reeds in Gorteria 11, 1982, p. 119 was aangekondigd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568296