Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527911

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue8
Pages140-140
ISSN0017-2294
AbstractHet onderschrift van fig. 3 in de publicatie van Mevr. RITA KETNER-OOSTRA, Het terrestrisch voorkomen van Alectoria fuscescens Gyeln. s.l. in de droge duinen van Terschelling, Gorteria 6(6), 1972 op p. 106 moet luiden: Vegetatie-chartings van groeiplaatsen van Alectoria fuscescens Gyeln. s.l., charting 2: pionierfase van Violo-Corynephoretum; charting 5B: in successiefase van Violo-Corynephoretum naar Polypodio-Empetretum.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568298