Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527915

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1988
Issue2
Pages46-47
ISSN0017-2294
Abstract* E.E. Biewinga, De vegetatie van Tinteler: een tussenopname. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, ’s-Graveland, 1988, 59 pag. + bijlagen. De resultaten van een herinventarisatie van de vegetatie van het geïntegreerde melkveebedrijf Tinteler in de gemeente Putten, even N.O. van Nijkerk. * H. van Dam & A. Mertens, Tijdreeksen van gegevens over chemie en diatomeeën uit enige verzuurde vennen, Intern rapport 88/47, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum, 1988, 25 pag., fotokopie.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568301