Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527924

AuthorNN
TitleExcursieverslagen van FLORON-kampen 1999
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue2/3
Pages63-73
ISSN0017-2294
AbstractVerslag van het inventarisatieweekend Zuid-Limburg 1999 van 28 t/m 30 mei — René van Moorsel, Eykmanlaan 407, 3571 JR Utrecht en Willem Stouthamer, Zoutstraat 17-3, 9722 TB Groningen.
Aan dit inventarisatieweekend in Zuid-Limburg, het tweede uit een reeks in drie opeenvolgende jaren, hebben 28 personen gedurende een of meer dagen deelgenomen. De uitstekende kampeerboerderij Terlinden in Noorbeek was ook deze keer onze verblijfplaats en het prachtige zomerweer heeft sterk bijgedragen om het weekend tot een succes te maken. Er was gekozen voor een mix van goed en minder goed bekende kilometerhokken en nu vooral uit het middelste deel van het te onderzoeken gebied. Dit weekend heeft 23 streeplijsten en een totaal van ruim 4350 waarnemingen opgeleverd, waaronder natuurlijk een flink aantal soorten van de Rode Lijst.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568310