Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527925

AuthorNN
TitleExcursies
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1988
Issue3/4
Pages50-50
ISSN0017-2294
AbstractDe Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging organiseert dit jaar slechts één zaterdagexcursie: Zaterdag 16 juli: vertrek van station Beilen, na aankomst van de eerste trein na 10 uur. — Deze Bramen-excursie staat onder de deskundige leiding van A. van de Beek.
De IJsselakademie organiseert ook dit jaar een floristische excursie, waarbij enige interessante gebieden ten zuidoosten van Zwolle zullen worden bezocht. Deze excursie wordt gehouden op: Zaterdag 3 september: vertrek 10.00 uur vanaf het Stationsplein te Zwolle, ingang gebouw N.S.; einde ± 16.00 uur. — Leiding: T.J. de Kogel en H.H. van der Laan.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568311