Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527927

AuthorsMarien C. van Westen, Peter F.M. Coese
TitleBijzondere sieralgvondsten in Drenthe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume34
Year2010
Issue3
Pages86-90
ISSN0017-2294
AbstractIn de jaren 2007–2009 werd door de eerste auteur een rijke sieralgenflora aangetroffen op natte, veelal recent afgeplagde (heide)terreinen in Drenthe. Van vijf taxa bleek het voorkomen in Nederland niet eerder te zijn vastgesteld: Cosmarium obliquum, Cosmarium decedens var. minutum, Xanthidium tenuissimum, Staurodesmus phimus en Spondylosium secedens. Taxonomie en geografische verspreiding van genoemde taxa worden nader besproken.
In the period 2007–2009, the first author encountered a rich desmid flora on wet, often recently sod-cut moorland soils in the Dutch Province of Drenthe. With respect to five taxa the occurrence in the Netherlands was not determined before: Cosmarium obliquum, Cosmarium decedens var. minutum, Xanthidium tenuissimum, Staurodesmus phimus and Spondylosium secedens. Taxonomy and geographical distribution of those taxa are separately discussed.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568313