Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527928

AuthorNN
TitleMeerdaagse excursies 2000
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue2/3
Pages73-74
ISSN0017-2294
AbstractOok voor komend seizoen staan er weer 5 inventarisatiekampen op het programma. Deze bijeenkomsten staan open voor alle belangstellenden, ongeacht zijn of haar florakennis. De deelnemers komen doorgaans uit verschillende hoeken van het land. In groepjes van 3 à 4 personen worden kilometerhokken geïnventariseerd. Aan het eind van de dag is er alle gelegenheid om bij terugkomst op de uitvalsbasis eventuele floristische puzzels op te lossen. Soms staat ook een gezamenlijke excursie naar een nabijgelegen natuurgebied op het programma en op diverse kampen zal aandacht worden besteed aan het Landelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten (LMF-A). De verslagen van de kampen in 1999 elders in dit nummer zullen duidelijk maken dat dit soort bijeenkomsten de moeite meer dan waard zijn! Tenzij ander aangegeven duren de kampen van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Het verblijf is tegen kostprijs. Eventueel kan ook aan een deel van het kamp worden deelgenomen. Aanmelding is noodzakelijk, ook als geen gebruik wordt gemaakt van de accommodatie. Tijdige opgave voorkomt onnodig ingewikkelde planning bij reservering en inkopen. Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij de organisatoren van de betreffende kampen of bij het Landelijk Bureau van FLORON.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568314