Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527932

AuthorLeni Duistermaat
TitleOverzicht van de inventarisatiegegevens van FLORON verzameld in de periode 1989—1991
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1994
Issue5
Pages45-52
ISSN0017-2294
AbstractHet doel van deze presentatie is een overzicht te geven van wat er in de genoemde drie jaren aan gegevens is verzameld. Er wordt bekeken op welke wijze er wordt geïnventariseerd, hoe het staat met de landsdekking van de waarnemingen, of er grote verschillen in wijze van inventariseren zijn tussen de verschillende districten en of er in die drie jaren veranderingen in de wijze van inventariseren waarneembaar zijn. Tenslotte wordt aan de hand van enkele voorbeelden bekeken hoe zich wat FLORON in drie jaar gedaan heeft verhoudt tot de verspreidingskaarten in de Atlas van de Nederlandse Flora.¹ Het gevaar van het presenteren van grafieken in dit verband is al gauw dat er een soort competitie gaat ontstaan tussen de verschillende districten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er een beoordeling van het werk aan vast zit; op grond van deze gegevens is dat ook onmogelijk. Het ene district is floristisch gezien nu eenmaal rijker dan het andere. Hiermee hangt nauw samen het aantal actieve floristen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568318