Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527934

AuthorJoop van Heeswijk
TitleHet archief van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2009
Issue4/5/6
Pages202-210
ISSN0017-2294
AbstractDit artikel geeft een korte beschrijving van het KNBV-archief en de belangrijkste subarchieven.
Hierbij wordt de belangrijke rol van Ruud van der Meijden bij de uiteindelijke ontsluiting benadrukt. Vervolgens worden enige archivistische begrippen uitgelegd en wordt een beknopte geschiedenis van de KNBV gegeven. Verder wordt ingegaan op de wijze van ontsluiting en het toegankelijk maken van het archief.
This paper gives a short description of the archive of the Royal Dutch Botanical Society and its sub-archives. The important role of Ruud van der Meijden in its definitive disclosure is emphasized.
In addition some important archive terms are explained and a short history of the society is presented. A short introduction on disclosure and accessability of the archive is also given.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568320