Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527936

AuthorC. Sipkes
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue1
Pages12-12
ISSN0017-2294
AbstractSterfte van de duindoorn op Voorne. Nadat er eerst insectenschade was geweest, waarvan een deel der struiken zich herstelde, bleken vele exemplaren aangetast door Verticillium albo-atrum Reinke & Berth. (brief Planteziektenkundige Dienst, Boskoop, d.d. 9 juli 1965). Deze ziekte heerste ook reeds in een kwekerij waar zaailingen van Hippophae rhamnoides stonden, die echter niet tot de inlandse subsp. maritima behoren. De verwante Elaeagnus is ook vatbaar voor Verticillium.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568322