Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527939

AuthorsRein Leguijt, Arthur van Dulmen
TitleBelangrijke vondsten van Veenmosorchis (Hammarbya paludosa (L.) Kuntze) in 2005
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2007
Issue6
Pages164-166
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568325