Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527941

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1993
Issue1
Pages31-32
ISSN0017-2294
Abstract* K. Ammann, L. Sanches Pinto & G. Lang, Teneriffa und Gomera, 1981—1990, Vegetationsaufnahmen und Artenlisten, Bern, 1992, 56 pag., aan te vragen bij Klaus Ammann, Systematisch-Geobotanisches Institut, Altenbergrain 21, CH-3013 Bern (Zwitserland). — Een tussenresultaat van vele jaren botanische excursies op dit bijzondere eiland; ook mossen, korstmossen en fungi zijn op naam gebracht. Een nuttig werk voor de gevorderde botanicus, niet in de laatste plaats om de uitgebreide literatuurlijst. * R. van Assema & H.J. Poppe, Flora en vegetatie van het Landgoed Coelhorst, Amersfoort, 1992, 73 pag. Aflevering 15 in de serie ‘Natuur, landschap en milieu van Amersfoort’ van de vakdienst Stadsbeheer en Milieu, Centrum voor Natuur- en Milieu-educatie, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort, tel. 033-803797.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568327