Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527948

AuthorR.A. Maas Geesteranus
TitleBoekbesprekingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1967
Issue8
Pages131-132
ISSN0017-2294
AbstractAtlas van de Nederlandse bladmossen, door J. LANDWEHR, met medewerking van Dr. J. J. BARKMAN. Bibl. van de Kon. Ned. Natuurhistorische Ver., uitgave no. 15, Amsterdam, 1966, 504 p., 394 platen met ongeveer 4500 detailtekeningen, 38 figuren. Prijs ƒ 29.50 voor niet-leden en ƒ 24.50 voor leden van de K.N.N.V.
Reeds lang bestaat bij de Nederlandse belangstellenden voor de mossenstudie de behoefte aan een boek met illustraties, dat naast de Mossentabel van Margadant kan worden gebruikt. Dank zij het lofwaardig initiatief en het doorzettingsvermogen van de heer Landwehr, en de medewerking van Dr. Barkman en de K.N.N.V. beschikken wij thans voor de bladmossen over zo’n plaatwerk. Zoals Barkman schrijft in zijn „ten geleide” is dit een uniek werk, dat de vergelijking met buitenlandse uitgaven glansrijk kan doorstaan. Het enige werk, dat zich hiermee zou kunnen meten is de nog lang niet volledige serie uitstekende afleveringen over Bryophyten in de Flore générale de Belgique, die merkwaardig genoeg niet wordt genoemd bij de op p. 28 opgesomde literatuur.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568334