Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527951

AuthorNN
TitleVooraankondiging Landelijke Variadag
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume22
Year1996
Issue3/4
Pages96-96
ISSN0017-2294
AbstractOp zaterdag 7 december 1996 wordt door de Stichting FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging – Sectie voor Onderzoek en Behoud van de Wilde Flora – een Landelijke Variadag georganiseerd. De bijeenkomst zal worden gehouden in het nieuwe onderkomen van het Rijksherbarium: het Van Steenisgebouw, Einsteinweg 2, Leiden. Zoals gebruikelijk zullen er verschillende floristisch getinte voordrachten gehouden worden en zal er herbariummateriaal van bijzondere vondsten ter bezichtiging worden neergelegd.
Wij stellen het zeer op prijs indien u een (korte) voordracht over bijzondere vondsten of gebiedsinventarisaties wilt houden. Voor nadere informatie wordt u verzocht contact op te nemen met het Landelijk Bureau van FLORON, Postbus 9514, 2300 RA Leiden, tel. 071-5273533.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568337