Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527967

AuthorNN
TitleAtlas Nedersaksen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1989
Issue3
Pages94-94
ISSN0017-2294
AbstractNederlandse floristen die geïnteresseerd zijn in de flora van het naburige Nedersaksen, worden door de samensteller Eckhard Garve uitgenodigd een gratis exemplaar van de Atlas der gefahrdeten Gefasspflanzenarten in Niedersachsen und Bremen aan te vragen. Deze tweedelige, 719 pagina’s tellende atlas geeft een nauwkeurig overzicht van de resultaten van de inventarisatie van de Rode Lijst-soorten in deze grote deelstaat (in oppervlakte iets groter dan Nederland) tussen 1982 en 1986.
Te bevragen bij E. Garve, Niedersächsisches Landesverwaltungsamt, Postfach 107, D-3000 Hannover 1, West-Duitsland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568352