Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527970

AuthorsS. Bregman, P. de Mey
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume6
Year1973
Issue9
Pages156-156
ISSN0017-2294
AbstractSpiranthes spiralis (L.) Chevall. op Goeree. Ook in 1972 heeft Spiranthes spiralis op de bekende groeiplaats op Goeree weer rijk gebloeid. Op 2 september 1972 telden wij 993 bloeistengels. Opvallend was een lichte teruggang van het aantal bloeiende exemplaren ten opzichte van 1971 (1142 exx.), alsmede het feit dat de planten in hun ontwikkeling niet zover waren als op 22 augustus 1971, toen dus 11 dagen eerder werd geteld. Voor wijze van telling en beschrijving van het gebied zie Gorteria 5(11), 1971, p. 266—267.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568355