Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527971

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1962
Issue4
Pages30-30
ISSN0017-2294
AbstractAnagallis tenella (L.) Murr. In de bewerking van de Primulaceae voor de in november j.l. verschenen aflevering van de Flora Neerlandica hebben wij vermeld, dat deze soort in het Kempense district, waar zij vroeger meer voorkwam, waarschijnlijk alleen nog maar aan het wiel bij Nieuwkuik groeit. Gelukkig blijkt zij echter in genoemd district nog op twee andere plaatsen voor te komen, nl. volgens opgave van Ir. A. Bakker en de heer J. J. Kleuver (Staatsbosbeheer, ’s-Hertogenbosch) aan het Wilhelminakanaal in de gemeente Diessen, en bij Udenhout. v. O. en R.
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. Bij een bezoek, dat wij in het voorjaar van 1961 brachten aan de duinen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland toonde de heer Van Amersfoort (Wijk aan Zee) ons een exemplaar van Blackstonia perfoliata subsp. serotina (Koch) Hegi, dat door hem omstreeks 1958 in de duinen bij Wijk aan Zee werd gevonden. Het exemplaar bevindt zich in het herbarium van het museum van genoemd Waterleidingbedrijf te Bakkum. v. O. en R.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568356