Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527981

TitleBoekbespreking 1: A. Kurtto, R. Lampinen & L. Junikka (red.), Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants
in Europe 13: Rosaceae (Spiraea to Fragaria, excl. Rubus)
AuthorRuud van der Meijden
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue6
Pages213-214
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568366