Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527985

AuthorNN
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1964
Issue3
Pages36-36
ISSN0017-2294
AbstractHippuris vulgaris L. f. undulata Boll. Van de heren D. C. van Dord en G. Rietveld ontvingen wij materiaal van Hippuris vulgaris met fijn gekroesde ondergedoken bladen, dat gevonden was in een sloot aan de weg tussen Kesteren en Ochten op 25 juli 1963 en dat gerekend moet worden tot de f. undulata Boll, in Arch. Ver. Fr. Naturgesch. Mecklenb. 14, 1860, p. 245. v. O. en R.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568370