Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528004

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1987
Issue7
Pages190-194
ISSN0017-2294
AbstractD. & R. Aichele, H.-W. & A. Schwegler, Blumen am Wegesrand, Franckh/Kosmos, Stuttgart, 1985, ISBN 3-440-05561-2, 224 pag., DM 19,80. Een boekje volgens het bekende recept: duidelijke kleurenfoto’s vergezeld van een beschrijving van de plant, zijn standplaats en zijn verspreiding.
Anonymus, In Heerlen ontspringen twee beken, I.V.N. afdeling Heerlen, 1985, 118 pag., fotokopie.* In deze ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de IVN-afdeling Heerlen verschenen publicatie werd het floristisch overzicht van de Geleen- en Camerbeek samengesteld door J.H. Bilo.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568389