Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528006

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue5
Pages120-120
ISSN0017-2294
AbstractDe Kerstvergadering van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 28 december 1982.
Deze vergadering, waarop korte voordrachten worden gehouden over onderwerpen betreffende de Nederlandse floristiek – zie ook het verslag van de Paasvergadering 1982 op p. 95 van de vorige aflevering – is in eerste instantie toegankelijk voor leden en contribuanten van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Wie gaarne op deze vergadering wil worden geïntroduceerd, kan nadere inlichtingen ontvangen bij de secretaris van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland: F. Adema, Rijksherbarium, Schelpenkade 6, 2313 ZT Leiden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568391