Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528012

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume15
Year1989
Issue2
Pages67-68
ISSN0017-2294
Abstract*Anonymus, Flora en fauna van Schaveren; een doorsnede van een N.O. Veluws landschap, KNNV Epe/ Heerde, 1988, 92 pag. (aan te vragen bij H. van Weerden, Vuurdoornstraat 104, 8171 VG Vaassen).
A.M. Brand, A. Aptroot, A.J. de Bakker & H.F. van Dobben, Standaardlijst van de Nederlandse korstmossen, Wetenschappelijke mededeling KNNV nr. 188, 1989, 68 pag., ISBN 90-5011-022-3, ƒ 19,50 (voor leden ƒ 13, te bestellen via gironummer 13028, Stichting Uitgeverij KNNV, Hoogwoud). — Een uitstekend gedocumenteerde lijst van 665 soorten, voor elke soort met zeldzaamheidsaanduiding en ecologische karakteristiek. Onder andere blijkt dat niet minder dan 103 soorten (taxa) na 1970 zijn uitgestorven.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568397