Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528028

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue8
Pages152-152
ISSN0017-2294
AbstractG. PANNEKOEK, „Bodegraven-Noord”, een ecologische vegetatiekartering, Karteringsverslag nr. 193, Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek, Wageningen, 1980, 35 pag. + bijlagen, fotokopie¹).
G. PANNEKOEK, „Zundert”, een ecologische vegetatiekartering, Karteringsverslag nr. 190, Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek, Wageningen, 1980, 40 pag. + bijlagen, stencil¹).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568413