Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528036

AuthorsJohn Bruinsma, Wim van der Ven
TitleBloeiend Eendenkroos (Lemna L.)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2006
Issue2
Pages53-56
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568421