Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528038

AuthorRuud Beringen
TitleHet Rode-Lijstproject in 2001
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume28
Year2002
Issue2/3
Pages43-45
ISSN0017-2294
AbstractEr zijn dit jaar een kleine 850 Rode-Lijstformulieren ontvangen met waarnemingen uit 2001, en ongeveer 50 met gegevens van voor 2000. Een grote hoeveelheid waardevolle gegevens over het zeldzame deel van de Nederlandse flora. De formulieren zijn inmiddels gedigitaliseerd, waarmee we de mogelijkheid hebben om een eerste voorlopige indruk te geven van de floristische hoogtepunten van het afgelopen jaar. 2001 was ook het eerste jaar waarin bij het Rode-Lijstproject naast de soorten van de oude Rode Lijst (RL90), ook de soorten van de nieuwe Rode Lijst (RL2000) zijn betrokken.¹² Een reden te meer om eens wat aandacht te geven aan hetgeen het Rode-Lijstproject dit jaar heeft opgeleverd.
Om deze voor de bescherming van onze wilde flora zo belangrijke informatie goed toegankelijk te maken volgen na de resultatenbespreking nog wat wenken voor het invullen van Rode-Lijstformulieren.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568423