Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528041

AuthorBaudewijn Odé
TitlePlantago 1.2
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue6
Pages255-256
ISSN0017-2294
AbstractEen geheel nieuwe versie van het invoerprogramma Plantago (zie p. 256) komt binnenkort uit. Het programma is door Aart Swolfs ontwikkeld voor floristen, die hun streeplijsten, losse waarnemingen, meldingskaartjes of Rode-Lijstformulieren zelf willen invoeren. Het DOS-programma zal op cd-rom verkrijgbaar zijn via het Landelijk Bureau van FLORON en werkt behalve onder DOS ook onder Windows (3.x,95,98, en NT).
Iedereen die van plan is florawaarnemingen in te voeren, wordt aangemoedigd om het kostenloze programma te bestellen. Het wordt dan binnenkort toegestuurd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568426