Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528043

AuthorClive C.A. Stace
TitleChaos out of order in our new Floras?
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2009
Issue4/5/6
Pages140-148
ISSN0017-2294
AbstractIn dit artikel worden de gevolgen van moleculaire gegevens en de daaruit voortkomende interpretaties in de vorm van nieuwe classificaties besproken vanuit het gezichtspunt van de Floraschrijver.
Die is voor een bijzonder moeilijk dilemma komen te staan, omdat hij een balans moet zien te vinden tussen het harde bewijs van moleculaire evolutie en het maken van een gebruikersvriendelijke Flora voor een uiteenlopend publiek variƫrend van amateurs tot professionele botanici. De argumenten voor of tegen het implementeren van moleculaire classificaties in standaard Flora's worden tegen elkaar afgewogen, een afwegingsproces dat Ruud van der Meijden al had afgerond en waarin hij tot een ondubbelzinnige conclusie was gekomen. Daarnaast wordt de vorm van onze toekomstige Flora's bediscussieerd.
The impact of molecular data and their interpretation in the form of new classifications are considered mainly from the point of view of the Flora-writer, who, to use a well-worn phrase, is left between a rock (the concrete evidence of molecular evolution) and a hard place (the provision of a user-friendly plant manual to a wide range of amateur and professional readers). The arguments for and against the adoption of molecular classifications in standard Floras, already considered and answered unequivocally by Ruud van der Meijden, are weighed, and the format of our future Floras is debated.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568428