Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528045

AuthorA. de Visser
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1968
Issue4
Pages56-56
ISSN0017-2294
AbstractVondsten op Walcheren. Op 7 mei 1968 vond ik te Westkapelle, juist aan de oostzijde van het dorp (Topogr. kaart 1 : 50.000, blad 48, hok 11) op ruderaal terrein enkele planten van Trifolium subterraneum. Ze waren reeds in bloei.
Op dezelfde datum bezocht ik de plaats waar verleden jaar Crambe maritima had gebloeid (Zie Gorteria 4, 1968, p. 2). Van de vijf toen gevonden kiemplanten waren er nog twee overgebleven, echter klein, zodat zij vermoedelijk niet tot bloei zullen komen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568430