Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528051

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1986
Issue1
Pages21-21
ISSN0017-2294
AbstractLycopodium inundatum L. opnieuw in het Gooi gevonden. In de Atlas van de Nederlandse Flora¹ wordt Lycopodium inundatum voor het Gooi vermeld van 4 uurhokken, alle van vóór 1950. Een opgave van L. clavatum uit 1973 (IVON 25.58) bleek echter op een herbariumexemplaar van L. inundatum betrekking te hebben.² Bovendien werd in 1985 materiaal van L. inundatum verzameld in de groeve Oostermeent bij Blaricum (IVON 26.52), wat het aantal ‘recente’ vondsten in het Gooi van deze soort weer op twee brengt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568436