Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528059

AuthorsJ.A. Hoekstra, S.J. van Ooststroom
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1966
Issue3
Pages44-44
ISSN0017-2294
AbstractDe koningsvaren op Schiermonnikoog. Terschelling (zie Gorteria 3, no. 13, 1967, p. 204) is niet het enige Waddeneiland waarop Osmunda regalis is gevonden. In 1964 werd één exemplaar aangetroffen in het Grieënglop op Schiermonnikoog, een vlak terrein aan de rand van het binnenduin, dat eens is afgegraven. De begroeiing van het middendeel is op sommige plaatsen door verscheidene zeggesoorten en grassen, kruipwilg en heide-achtigen als vegetatievormende soorten gekenmerkt. De plant groeide in een betrekkelijk droog gedeelte. Deze vondst werd reeds vermeld in de lijst van nieuwe vindplaatsen in Gorteria 2, no. 9, 1965, p. 110.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568443