Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528066

AuthorNN
TitleAanvulling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1994
Issue5
Pages162-162
ISSN0017-2294
AbstractBij het artikel ‘Recente vondsten van breedbladige fonteinkruiden (Groenlandia en Potamogeton spec.) in de provincie Noord-Brabant’ van J. van der Linden en W. Poelmans [Gorteria 19 (4): 97-102] is per ongeluk de illustratie weggelaten. Dit wordt nu rechtgezet:
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568450