Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528070

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue4
Pages80-80
ISSN0017-2294
AbstractIn het artikel van TH. W. J. GADELLA, Variatie bij de klimop-ereprijs (Veronica hederifolia L. s.l.) op het eiland Texel, Gorteria 10 (2/3), p. 29-40, is een storende fout geslopen. In het onderschrift bij fig. 6 op p. 36 zijn de namen van de „Kleinarten” verwisseld. Het onderschrift moet luiden: Bloemkroon, meeldraad en stijl van Veronica hederifolia L. s.l.; a-c: V. hederifolia L. s.s.; d-f: V. sublobata Fisch.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568454