Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528079

AuthorsJ. Mennema, R. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1987
Issue9
Pages246-246
ISSN0017-2294
AbstractAnonymus, Grote topografische atlas van Nederland, 1: 50000, Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen, 1987; deel 1 West-Nederland, 135 pag., deel 2 Noord-Nederland, 142 pag., deel 3 Oost-Nederland, 175 pag., deel 4 Zuid-Nederland, 176 pag. Prijs per deel ƒ 59, of ƒ 200 voor de gehele set. Gebonden. ISBN 9001-96177-0 (set). In ruim 450 A4-pagina’s zijn alle kaartbladen van de Topografische kaarten van Nederland bijeengevoegd en in kleur afgedrukt, voorzien van de Amersfoort-coördinaten. De vier delen overlappen elkaar op een uitgekiende wijze, waardoor tenminste alle kaartbladen van één provincie in een deel te vinden zijn. Zeer handig is, dat elk deel voorzien is van een uitgebreid register van alle op de kaarten voorkomende topografische namen. De kaart van Flevoland is te oud; voor het overige zijn de kaarten in voldoende mate up-to-date.
Anonymus, De Oelermars: Een natuurgebied in ontwikkeling; voorstel tot inrichting, IVN afdeling Losser, 1987, 15 pag. + bijlagen.* Aanbevelingen over de milieuvriendelijke inrichting van een zandwinplas in O.-Twente aan de hand van inventarisaties van de avifauna en de flora.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568463