Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528088

AuthorsF. Adema, R.W.J.M. van der Ham, C. den Hartog, D.T.E. van der Ploeg, E.J. Weeda
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue5/6
Pages107-110
ISSN0017-2294
AbstractEen nieuwe desinfectiemethode voor herbaria. Droog organisch materiaal oefent een grote aantrekkingskracht uit op allerlei dierlijke organismen. Gedroogde planten, het herbarium, maken daarop geen uitzondering en worden met graagte door verschillende insektesoorten gegeten. Vooral de z.g. museumkevers worden nogal eens in collecties aangetroffen. Iedereen, die er een herbarium op na houdt, weet, dat regelmatige controle en desinfectie van zijn collectie noodzakelijk zijn. Het controleren van vele, soms duizenden of tienduizenden, exemplaren is een tijdrovend, zij het niet altijd onplezierig karweitje. Het desinfecteren van een collectie kan echter wel onplezierig zijn.
Om een herbarium insektenvrij te houden, wordt tot nu toe gewerkt met bepaalde vergiften. In grote, professionele herbaria gebruikt men veelal een sublimaatoplossing of gassen zoals tetrachloorkoolstof. In kleinere, particuliere verzamelingen past men insektenbestrijdingsmiddelen zoals naftaline of DDT toe. Deze vergiften zijn ook voor de gebruikers niet van gevaar ontbloot, terwijl bij de toepassing van middelen als DDT de mogelijkheid bestaat, dat de te bestrijden insektesoort er resistent tegen wordt. De geur van een stof als naftaline zal men nog dagen lang in de werkkamer of in het gehele huis kunnen ruiken. Ook dringen dergelijke middelen niet ver genoeg in het materiaal, vooral de binnenste delen van dikke exemplaren blijven onaangetast.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568472