Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528098

AuthorsJ. Mennema, F. Adema
TitleBibliografische aanvullingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue7
Pages151-153
ISSN0017-2294
AbstractOnderstaande gegevens zijn aanvullingen op de Bibliografie van S.J. van Ooststroom, samengesteld door L. Vogelenzang, Gorteria 5 (7/10), 1971, p. 101-115.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568481