Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528100

AuthorsCorry G. Abbink-Meijerink, Fons Th.W. Eysink
TitleEen nieuw kranswier voor Nederland duikt op in Twents natuurherstelproject: Nitella gracilis (Smith) Agardh (Sierlijk glanswier)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume25
Year1999
Issue2/3
Pages26-28
ISSN0017-2294
AbstractIn the Netherlands, Nitella gracilis was recorded for the first time in 1998. It appeared in a nature development project in the nature reserve Stroothuizen close by the Dutch-German border in the east of the Netherlands. On this location Nitella gracilis appeared in a nature development project.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568483