Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528101

AuthorNN
TitleInventarisatie in opdracht van Natuurmonumenten
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue3
Pages83-83
ISSN0017-2294
AbstractDit jaar zal FLORON voor het eerst in opdracht van Natuurmonumenten enkele terreinen inventariseren. Het betreft recent verworven beekdalgraslanden langs het Groote Diep bij Norg, een heide- en naaldbosgebied (Plateaux) ten oosten van Luyksgestel en twee uiterwaardgraslanden langs de Maas (Crèvecoeur en Mussenwaard) ten zuiden van Hedel. Het project zal uitgevoerd worden door Toon de Goede, die vanaf begin mei bij FLORON in dienst zal treden. De nadruk ligt op kartering van Rode-Lijstsoorten en aandachtsoorten. Daarnaast wordt er een globale vegetatietypenkartering uitgevoerd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568484