Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528109

AuthorNN
TitleD.T.E. van der Ploeg-nummer
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue2/3
Pages29-29
ISSN0017-2294
AbstractDeze aflevering van Gorteria is samengesteld ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Douwe van der Ploeg, grand old man van de Friese veldbiologie, op 28 maart 1994. De bijdragen in dit nummer zijn afkomstig van een aantal mensen die in een of ander opzicht de interesse voor planten of voor natuurbehoud met Van der Ploeg delen.
De Afdeling Nederlandse en Europese Flora van het Onderzoekinstituut Rijksherbarium/Hortus Botanicus verheugt zich al een jaar of veertig in een uitstekende samenwerking met Douwe van der Ploeg. Sinds jaar en dag maakt elk afwijkend ogend Fonteinkruid dat aan het Rijksherbarium opgestuurd wordt, de vaste gang naar Sneek om aan het oordeel van Van der Ploeg onderworpen te worden. Voor de Atlas van de Nederlandse Flora deed hij niet alleen een grote hoeveelheid voorwerk door het uitbrengen van zijn Atlas fan de floara fan Fryslân, maar ook door de aanvullingen hierop bij te houden en voor het landelijke Atlasprojekt beschikbaar te stellen. Ook de Oecologische Flora heeft ruimschoots profijt gehad van zijn coöperatieve instelling. Wij kennen Douwe als een man met een open geest en een eigen, ingetogen humor, iemand die zijn terrein duidelijk afbakent en zich op dat terrein steeds hulpvaardig toont.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568492