Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528111

AuthorsAdrienne J.J. Lemaire, Ruud Beringen, Kees (C.) L.G. Groen
TitleVerspreiding van doelsoorten (vaatplanten) in relatie tot de Ecologische Hoofdstructuur — Samenvatting FLORON-rapport nr. 3
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue4
Pages109-114
ISSN0017-2294
AbstractFLORON heeft in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij een studie uitgevoerd naar de verspreiding van doelsoorten en de bijbehorende ecotoopgroepen binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, Fig 1). Daarvoor zijn de gegevens uit FLORBASE gebruikt, aangevuld met recente gegevens van enkele Provincies en beherende instanties.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568494