Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528115

AuthorNN
TitleVerslag Texel inventarisatie-weekend 1994
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue5/6
Pages72-73
ISSN0017-2294
Abstract(Iets gewijzigd overgenomen uit: Klerken, B. & W. Stouthamer, 1994. Planteninventarisatie Waddeneilanden, na de Friese eilanden nu Texel. Twirre 5 (3): 10-12.) De vier Friese Waddeneilanden zijn tussen 1990 en 1993 op initiatief van de DC’s Jacob Koopman en Karst Meijer en in samenwerking met de Fryske Feriening foar Fjildbiology geïnventariseerd. Onder het motto “Het karwei moet af” is onder leiding van Willem Stouthamer afgelopen voorjaar een inventarisatie-weekend georganiseerd om een start te maken met een hernieuwde inventarisatie van Texel. Voor 1995 staat een vervolg hiervan op het programma (zie programma meerdaagse excursies).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568497