Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528117

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1965
Issue11
Pages147-148
ISSN0017-2294
AbstractKlemdraai bij Equisetum arvense L. — Fig. 1. Van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht ontvingen wij hit hier afgebeelde exemplaar van Equisetum arvense L., dat gevonden werd bij Bemelen in mei 1965 door de heer E. de Grood, Heer, L. Een foto ervan werd reeds gepubliceerd in het Natuurhistorisch Maandblad, Limburg, 54, no. 6, 1965, p. 77. De plant vertoont een geval van klemdraai en groeide tussen normale exemplaren van de soort.
Klemdraai komt af en toe voor bij planten met tegenoverstaande of in een krans geplaatste bladen; in plaats van de normale bladstand treffen wij dan een groot aantal bladen aan, die spiraalsgewijs gerangschikt zijn; ook de stengel is meestal spiraalvormig gedraaid. Het verschijnsel wordt bij diverse plantegeslachten aangetroffen, bij ons wel het meest bij Dipsacus en Valeriana. Bij Equisetum is het beslist zeldzaam. Volgens SCHOUTE (in De Levende Natuur 23, afl. 4, 1918, p. 140) zou het hier te lande o.a. bij Equisetum telmateia Ehrh. wel eens zijn waargenomen. Schoute geeft aan, dat de stengels in plaats van afzonderlijke kokertjes van vergroeide bladen één wenteltrapvormige band van deze bladen vertonen, die door zijn samenhang maakt, dat de stengel zelf ook gekromd is. Deze korte beschrijving slaat geheel en al op de bij Bemelen gevonden plant, zoals uit de figuur duidelijk blijkt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568499