Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528118

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume2
Year1965
Issue9
Pages120-120
ISSN0017-2294
AbstractTrifolium ornithopodioides L. op Ameland. Op dezelfde dijk waar hij Trifolium micranthum Viv. ontdekte, nl. bij de Reeweg, ten zuiden van Hollum, vond de heer D. T. E. van der Ploeg in augustus 1964 de zeldzame T. ornithopodioides L. Van de Waddeneilanden was deze soort alleen nog maar bekend van Vlieland (1903) en Terschelling (zonder datum, doch vermoedelijk gevonden in een van de eerste decenniƫn van deze eeuw). v. O. en R.
Sherardia arvensis L. Op 25 juni 1964 werd door H. N. Leys en J. F. Bannink in een haver-gerst-perceel bij Schadijk, gem. Horst, L., op een oud stuk bouwland met een dun cultuurdek waarin enige stuifzandinvloed, Sherardia arvensis gevonden, een soort die door ons in dit gebied nimmer eerder werd aangetroffen, hoewel wij deze streek veel hebben bezocht en intensief geĆÆnventariseerd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568500