Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528119

AuthorsS.J. van Ooststroom, J. Mennema
TitleNieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1969
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1970
Issue5
Pages65-75
ISSN0017-2294
AbstractA list of new localities of rare and interesting species found in the Netherlands mainly during 1969.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568501