Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528140

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume18
Year1993
Issue5/6
Pages134-139
ISSN0017-2294
AbstractD. Aichele, Wat bloeit daar? Gids van bloeiende planten van West- en Midden-Europa, Tirion, Baam, 1992, 445 pag. met 495 goede op kleur gerangschikte foto’s en 400 tekeningen in kleur, ƒ 45, vertaald en bewerkt door P. Heukels, ISBN 90-5210-116-7. — Een handig zakboekje voor geïnteresseerden in de wilde flora met uitstekende informatie over determinatiekenmerken, standplaats en interessante extra informatie; bevat ook een overzicht van bes-dragende planten.
D. Aichele, Bergflora. Bloemplanten van de Alpen en Scandinavische landen, Tirion, Baarn, 1992, 385 pag. met 690 op kleur gerangschikte kleurenfoto’s en 400 tekeningen in kleur, ƒ 49,50, vertaald en bewerkt door M.A. IJsseling & A. Scheygrond, ISBN 90-5210-112-4. — De bekende populaire alpenflora, nu in het Nederlands vertaald.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568520