Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528172

AuthorKees Groen
TitleFLORON in het nieuws
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue5/6
Pages74-75
ISSN0017-2294
AbstractHet vorige katern straalde optimisme uit over de toekomst van FLORON. Een meerjarige overeenkomst over financiering van de organisatie zou gaan leiden tot uitbreiding van het Landelijk Bureau en een betere ondersteuning van de de floristen in het vrijwilligersnetwerk. Daarnaast zou de ontsluiting van floristische gegevens ten behoeve van het natuur- en milieubeleid worden verbeterd. De waarnemingen worden opgenomen in de landelijke floradatabank FLORBASE, die door FLORON beheerd zou gaan worden.
Het viel ons dan ook rauw op het dak toen op 1 september j.l. bekend werd dat de bezuinigingen van het nieuwe kabinet op de onderzoeksbegrotingen van de ministeries zou leiden tot het niet doorgaan van de financiering van FLORON. Opheffing van de organisatie en ontslag van vier medewerkers van het Landelijk Bureau dreigde.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568552