Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528182

AuthorsS.J. van Ooststroom, J. Mennema
TitleNieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1966
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1967
Issue9
Pages133-147
ISSN0017-2294
AbstractA list of new localities of rare and interesting species found in the Netherlands mainly during 1966.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568562