Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528191

AuthorsA. de Visser, S.E. de Jongh, D.T.E. van der Ploeg
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue5
Pages75-76
ISSN0017-2294
AbstractOphioglossum vulgatum in westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Op de z.g. Plaat ten zuiden van Oostburg bij Bakkersdam, die ongeveer 10 jaar geleden werd afgegraven, heeft zich een „explosie” van enige duizenden planten van Orchis incarnata en O. praetermissa (soort + variëteit) gevestigd. Twee jaar geleden vond ik daartussen enkele planten van Orchis militaris. Er bleek dit jaar nu ook een vrij rijke populatie van Ophioglossum vulgatum voor te komen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568571