Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528193

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue8/9
Pages226-228
ISSN0017-2294
AbstractH.J. Beentje, Noord-West Overijssel, onderzoek naar de botanische kwaliteit van sloten in de polders, Provinciale Planologische Dienst van Overijssel, Zwolle, 1984, 95 pag. + bijlagen, ƒ 15 (inclusief verzendkosten; te bestellen bij de provincie Overijssel, t.a.v. W.J.C. Flierman, Bureau financiële administratie, Postbus 10080, 8000 GB Zwolle).
H. van den Bosch en D. Scheps, Onbekende kanten van bekende planten, Bigot & Van Rossum, Baarn, 1983, 191 pag., ƒ 18,65. Folklore en (oude) geneeskundigeen culinaire toepassingen van een vijftigtal planten uit de tuin en de wilde natuur.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568573