Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:528377

AuthorMaarten Zonderwijk
TitleDonker glanswier (Nitella opaca Agardh) gevonden in Oost-Nederland!
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume29
Year2003
Issue6
Pages170-175
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568576